گناه از دیدگاه قرآن و روایات
45 بازدید
ناشر: فائزون
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 56
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم گناه ازدیدگاه آیات وروایات به طور اجمالی وواضح وبه روز نوشته شده ودر آخر سعی شده به بعضی از اهرم های باز دارنده گناه نیز اشاره شود (دردراگفته وراه های درمان آن نیز بیان شده است) به قول بعضی ها سعی شده کتاب به صورت ساده ودلنشین نوشته شود واز بحث های طویل خوداری شده واگر کسی آن را بخواند کلیات گناه وآثار آن واهرم های باز دارنده آن را بشناسد . ان شاء الله
آدرس اینترنتی