حجاب از دیدگاه قرآن وروایات
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فصل اول بررسی مساله حجاب از دیدگاه قرآن و روایات حجاب از دیدگاه قرآن بعضی که در ظاهر نمی توانند قرآن را منکر شوند و در عالم عوامی خود در هر مساله ای می گویند در کجای قرآن چنین نوشته است, یا اینکه عمده احکام از روایات و گفتار پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) بدست می آید, از این رو لازم است که در اینجا به طور فشرده مساله حجاب را از دید قرآن بررسی کنیم . الف: مهمترین آیه حجاب در قرآن آیه 30 سوره نور است که می خوانیم: قل للمومنات یغضض من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن... : « ای پیامبر! به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ( از نگاه به نامحرم) فرو خوابانند و دامن عفت خود را حفظ کنند و زینت و آرایش خود را جز آنکه قهراً آشکار می شود بر بیگانه آشکار نسازند, و باید بوسیله مقنعه و چارقد سینه و گردن خود را بپوشانند, و زینت خود را آشکار نسازند جز برای شوهران و سایر افراد محرم خود...». همه مفسران و علماء اتفاق نظر دارند که طبق این آیه, زنان باید بدن و موی خود را از نامحرم بپوشانند. ب) یکی دیگر از آیاتی که در قرآن دلالت بر وجوب حجاب و پوشش برای زن می کند. آیه 58 سوره احزاب است که می خوانیم : یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین :« ای پیامبر !به زنان و دختران خود و به زنان مومنان بگو که خویشتن را به « جلباب» (چادر و عبا) فرو پوشند که این کار ( بخاطر آنکه به عفت) شناخته شوند و کسی متعوض آنها نشود برای آنان بسیار بهتر است». ...........این یکی مقدمات مقاله است .........