سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه میرزاعلی اکبر 
مدرس 
 
 
تربیت اسلامی واخلاق